“Dünyada Seçim Barajları” başlıklı araştırmada, seçim barajının, bir partinin temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy düzeyi anlamına geldiği anımsatılarak, seçim barajının kanunen açıkça belirlenmiş olabileceği gibi seçim sisteminin doğal bir sonucu ve matematiksel bir özelliği olarak da var olabildiği belirtildi. Seçim barajının genel olarak orantısallığın üzerindeki bir kısıtlama olarak ortaya çıktığına işaret edilen araştırmada,