ASTIM NASIL TEŞHİS EDİLİR? Tanıda akciğerdeki hava miktarı ve solunumdaki hava hacmini ölçen solunum fonksiyon testleri sık kullanılır. Bazı hastalarda akciğer filmleri de yardımcıdır. 5 yaşından küçük çocuklarda solunum fonksiyon testleri yapılamayabilir. Bu nedenle teşhis konulurken belirtiler, tıbbi öykü, muayene bulguları önem taşır. Astımı tetikleyen şeyleri belirlemek için de deri prick testi, kan tetkikleri, ekshale