Merkez Bankası: Cari istikrarda riskler sürüyor

Posted by

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Mayıs’ta gerçekleşen ve siyaset faizinin yüzde 14’te sabit bırakıldığı Para Siyaseti Konseyi toplantı özetlerini yayımladı. Özet metinde “Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite siyaset adımları devreye alınacaktır” tabiri yinelendi.

Metnin ‘Para Politikası’ başlıklı kısmında “Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması gayesiyle TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite siyaset adımları devreye alınacaktır” denildi.

ENFLASYLON ALT KÜMELER GENELİNE YAYILDI

Enflasyona ait değerlendirmede ise tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt kümeler
geneline yayıldığı ve en besbelli katkının başta besin olmak üzere güç ve hizmet
kümelerinden geldiği söz edildi.

Enflasyona ait şu kıymetlendirme yapıldı: “Uluslararası fiyat gelişmeleri, artan girdi maliyetleri ve olumsuz arz şartlarının tesiriyle yükselişine devam etmiştir. Güç enflasyonu görünümünde yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öne çıkarken, hizmet kümesinde yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otelde daha bariz olmak üzere alt kümeler genelinde
yükselmiştir. Temel mallarda yıllık enflasyon sağlam mal kümesinde yükselirken öbür alt
kümelerde gerilemiştir. Öbür temel mal kümesinde en önemli hijyen eserlerine uygulanan KDV
indirimi küme enflasyonunu sınırlamıştır. Memleketler arası emtia fiyatlarında devam eden yüksek
seyir, yurt içi güç fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerinde süregelen aksamalar
sonucunda üretici fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür.”

Milletlerarası ziraî emtia fiyatlarındaki yüksek düzeyler, artan girdi maliyetleri ve arz şartlarının tesiriyle nisan ayında genele yayılan fiyat artışları gerçekleşirken yıllık enflasyonun işlenmemiş besinde yüzde 100,67, işlenmiş besinde yüzde 78,09 düzeyine yükseldiği vurgulanan metinde, “Küresel besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel besin ve güç başta olmak üzere kimi dallardaki arz kısıtlarının daha da besbelli hale gelmesi ve nakliyecilik maliyetlerindeki yüksek düzey milletlerarası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır” görüşüne yer verildi.

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BEKLENTİSİNE DEVAM

Heyet, makroihtiyati siyaset setini ek önlemlerle ‘kararlılıkla’ uygulamaya devam edeceğini yinelerken, “Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, global barış ortamının yine tesis edilmesi ve enflasyonda baz tesirlerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Heyet, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” sözlerine yer verdi.

Toplantı özetinde, cari istikrara ilişkinse şöyle denildi: “Son devirde güç ithalatındaki kuvvetli seyir cari süreçler istikrarını etkilemektedir. Cari Süreçler İstikrarı (CİD) 2022 yılı Mart ayında 5,6 milyar ABD doları açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 2,2 milyar ABD dolarlık artışla 24,2 milyar ABD doları düzeyine yükselmiştir. Süreksiz dış ticaret bilgileri Nisan ayında ihracatın gücünü koruduğuna, ithalatın ise güç ve emtia fiyatları kaynaklı olarak yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etmiştir. Öte yandan, ihracatçı firmaların dinamik kapasitesi ve pazar çeşitlendirme esnekliği sayesinde, öbür ülkelere yapılan ihracattaki artışla sıcak çatışma nedeniyle gözlenen kısa devirli bölgesel kayıpların telafi edildiği gözlenmektedir. Dış ticaret istikrarındaki bu görünüme rağmen, hizmet gelirlerindeki olumlu seyir cari süreçler istikrarını desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarında güç fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir.” (EKONOMİ SERVİSİ)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.