İşte ve evde eşitlikte en umutsuz Türk kadınları

İşte ve evde eşitlikte en umutsuz Türk kadınları

Posted by

Kadın erkek eşitliğinde G20 ülkelerinde dahi alınacak daha çok yol var. IPSOS’un 30 Ekim’de gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi 20 ülkede 9 bin 500 kişi ile yaptığı son araştırmaya göre, bu ülkelerde yaşayan insanların üçte ikisi kadınların erkeklere göre önemli pek çok alanda daha az şansı olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 47’si kadınların iş hayatında erkeklerden daha az şansı olduğunu düşünürken, bu oran sadece kadınlar arasında yüzde 53’e çıkıyor.

SORUMLULUKLAR EŞİT DEĞİL

Türkiye’de kadınların iş hayatında erkeklerden daha az şansı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 39. Burada en yüksek oran yüzde 70 ile İtalya’da. İtalya’yı Almanya (%63) ve Japonya (%63) izliyor. Türkiye’nin araştırmada en dikkat çektiği bölüm ise “Gelecekte bir gün kadın ve erkek eşit olacak mı” sorusuna verilen yanıtta. Türkiye yüzde 63 ile “Hayır, asla” diyerek en kötümser iki ülkeden biri. Global olarak kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman sağlanamayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 48.

G20 ülkelerinde yaşayanların yüzde 35’i, işte ve evdeki sorumlulukların dağılımı bakımından kadın erkek eşitliğinin tam olarak asla sağlanamayacağını düşünüyor. Kadınlar çok daha kötümser (%41). Bu açıdan bakıldığında en kötümser Japonlar. Japonların yüzde 57’si evde ve işte eşitliğin imkansız olduğunu düşünüyor. Japon kadınları arasında bu oran yüzde 65. Türkler kötümserlikte (% 59) ikinci sırada. Ancak sadece kadınlara bakıldığında en kötümserlerin Türk kadınları olduğu dikkat çekiyor. Türk kadınlarının yüzde 68’ı evde ve işte asla eşitlik olmayacağını düşünüyor.

Toplum cinsiyet eşitliğinin istihdama pozitif katkısı olacağını düşünüyor

■ Cinsiyet eşitliğinin öncelik olmasını en çok isteyen ülkelerden biriyiz. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 94’ü, cinsiyet eşitliğinin öncelikli politikalardan biri olmasını istediğini belirtti.

■ Katılımcıların yüzde 80’i kadın erkek eşitliğinin tüm topluma olumlu sonuçları olacağını düşünüyor.

■ Yüzde 78, eşitliğin büyümeyi artıracağını, cinsiyet eşitliğinin istihdama olumlu katkısı olacağını düşünüyor. (erkeklerin % 72’si, kadınların yüzde 84’ü)

■ Yüzde 76 eşitliğin maaşlar üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyor. (erkeklerin %70’i, kadınların yüzde 82’si)

Küçük çocuğu olan kadınlar zorlanıyor

■ Araştırmaya göre, kadınların yüzde 79’u gelecekten daha çok korkuyor. Erkeklerde bu oran 9 puan daha düşük.

■ Yine  kadınların yüzde 79’u pandemi döneminde anksiyete, depresyon veya tükenmişlik hissi yaşadı. Bu oran erkeklerde yüzde 58.

■ 6 yaş ve altında çocuğu olan kadınların yüzde 76’sı iş yükündeki artışın başedebileceğinden fazla olduğunu söylüyor.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.