DİSK-AR: TÜİK ve İŞKUR'un işsiz sayıları arasında uçurum var!

DİSK-AR: TÜİK ve İŞKUR’un işsiz sayıları arasında uçurum var!

Posted by

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), bugün yayınladığı ‘İşsizlik ve İstihdamın Görünümü’ raporunda, TÜİK ve İŞKUR’un açıkladığı işsiz sayılarındaki farklılığa dikkat çekti.

İŞKUR’a göre Ağustos 2021’de kayıtlı işsiz sayısı 199 bin 385 bin kişi artarken, TÜİK’e göre sadece 11 bin arttığının belirtildiği raporda, “İŞKUR kanalını kullanan 200 bin işsizin 189 bini TÜİK verilerine yansımamıştır. İki kurumun işsiz sayıları arasında uçurum var” denildi.

İŞKUR verilerinin kayıtlara, TÜİK verilerinin ise ankete dayalı olduğunun altı çizildiği raporda “İki veri arasında bu kadar büyük fark olması ciddi bir güvenilirlik sorunu yaratıyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DİSK-AR

‘VERİLERDE BÜYÜK DALGALANMALAR VAR’

Raporda, TÜİK’in istihdam verilerinde Temmuz 2021 ve Ağustos 2021 aylarında büyük dalgalanmalar yaşandığını belirtildi.

Buna göre, TÜİK’in son verilerinde Ağustos 2021’de istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre toplam olarak 14 bin kişi azaldığı belirtildi. İstihdam tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe ise 341 bin kişilik düşüş yaşandı.

Temmuz 2021’de istihdam edilenlerin sayısı ise, bir önceki aya göre toplam olarak 125 bin artmıştı. Temmuzda istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454 bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi azalmıştı.

Bu rakamların ışığında şu değerlendirmeye yer verildi:

“Temmuz 2021’de 506 bin artan işsiz sayısının Ağustos 2021’de sadece 11 bin artması; temmuzda 287 bin azalan sanayi istihdamının ağustosta 217 bin artması; yine temmuzda 454 bin artan hizmet sektörü istihdamının ağustosta 341 bin azalması izahı zor bir dalgalanmadır.”

Bir ayda işgücü piyasalarında bu kadar zıt gelişmeler yaşanmasının olağan olmadığına vurgu yapılan raporda, TÜİK’in aylık hanehalkı işgücü verilerinden işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesinin de git gide zorlaştığına dikkat çekildi.

Kaynak: DiSK-AR

NEREDEYSE 3 GENÇ KADINDAN BİRİ İŞSİZ

Ağustos 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerine göre, işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 29,3 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu.

Yüzde 28,9 olan genç kadın işsizliği ise ikinci sırada yer aldı.

Ağustos 2021’de 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.

Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15 iken kentsel (tarım dışı) kadın işsizliği oranı 3,7 puan yüksek olarak yüzde 18,7 oldu.

DİSK-AR’ın söz konusu raporunda, bu verilerden yola çıkarak ‘neredeyse 3 kadından birinin işsiz olduğu’ ifade edildi.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE İÇİN NELER YAPILMALI?

Diğer yandan, DİSK-AR’ın işsizlikle mücadele etmek için getirdiği önerilerden bazıları şu şekilde öne çıktı:

• İşten çıkarmalar Covid-19 pandemisi süresince kesin olarak yasaklanmalıdır.

• Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu
taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

• İş Yasasının 25/II. Maddesi yeniden düzenlenmeli ve keyfi işten çıkarmalar sona ermelidir.

• İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları ve ödenek miktarı iyileştirilmelidir.

• Covid-19 koşullarında İşsizlik Sigortası Fonu ödeneklerinden yararlanmada ön koşul
aranmamalıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir. Fon’dan işverenlere dönük teşvik ve destekler sona erdirilmelidir.

• “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma
süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saat düşürülmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.