Alfabede harf kalmadı ihale yasası yine değişiyor

Alfabede harf kalmadı ihale yasası yine değişiyor

Posted by

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AKP’nin hukukçu milletvekillerinin üzerinde çalıştığı taslakla kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin yöntemine son verilecek. Kanundaki istisnalar da azaltılacak. Ancak istisnaların tepki çekmemesi için kanuna değil, ilgili kurumların kanununa yazılacak. Böylece kanundan yeni kurumlar istisna edildikçe harf sıkıntısı yaşanmayacak. Edinilen bilgilere göre, kanunda yapılacak değişiklikle kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.

İhaleler Sayıştay raporlarına girdi

AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bu yana 191 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu’ndaki ‘mücbir sebep’ maddesi suiistimaller için adeta kılıfa dönüşmüştü. Bu ihalelerin büyük bölümü Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sayıştay, yüzlerce kurumda yapılan milyarlarca liralık ihalenin doğal afet, aciliyet, toplum güvenliği, toplum sağlığı gibi gerekçeye dayanmadığı halde ihale kanunu dışına çıkarıldığı tespitlerini yaptı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.