860 bin esnafı ilgilendiren değişiklik teklifi TBMM'de

860 bin esnafı ilgilendiren değişiklik teklifi TBMM’de

AKP milletvekilleri, 860 bin esnafı ilgilendiren ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı pendik escort Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sundu. Çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler getiren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının

Continue reading